Informatie

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van Ontdek & Doe outdoor kinderopvang is goedgekeurd door inspecteurs van de GGD Kinderopvang.
Zo bent u ervan verzekerd dat uw kind de verzorging en de opvoeding krijgt die het nodig heeft.

De Wet kinderopvang noemt opvoedingsdoelen die Ontdek & Doe outdoor kinderopvang hanteert. Deze zijn:

  • · het bieden van emotionele veiligheid;
  • · het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties;
  • · het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties en
  • · de overdracht van waarden en normen.

Ontdek & Doe outdoor kinderopvang heeft in samenspraak met de oudercommissie de opvoedingsdoelen uitgewerkt.
De thema’s zijn beschreven in het ‘Pedagogisch beleid Ontdek & Doe 4-13 jaar’.
Het beleid biedt concrete handvatten voor de uitvoering op de werkvloer.